Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

Kapituła odbędzie się podczas Ogólnopolskiego Zjazdu SK.

Kandydaci przystępujący do Kapituły:

  1. phm. Elżbieta Maszka
  2. phm. Katarzyna Grzesiczek

 Rozkaz zostaje ogłoszony na stronie SK oraz przesłany do osób wskazanych w Regulaminie SI.

 hm. Paweł Chwiłkowski

Komendant Główny

Skautów Króla