OPIS:

Czas trwania: 3 dni

Rodzaj szkolenia: stacjonarne

Dla kogo: dla osób chcących pracować jako wolontariusz na obozach SK.

Wiek: powyżej 18 lat

Komendant szkolenia: hm. Paweł Chwiłkowski

Miejsce kursu: Sala należąca do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Jana Chrzciciela ul. Kanonia 11, 50-328 Wrocław (2 piętro, wejście po lewej stronie od wejścia do Domu Modlitwy 24/7).

 

Rozpoczęcie: 31.01.2020r. godz. 9.00

Zakończenie: 02.02.2020r. godz. 17.00

Dojazd: we własnym zakresie.

Tel. kontaktowe w czasie trwania szkolenia:

  1. Paweł Chwiłkowski: +48 666056448
  2. Tomasz Gorol: +48 692362046

Wykładowcami i trenerami są instruktorzy Skautów Króla od stopnia Przewodnika.

Szkolenie jest organizowane w ramach działalności statutowej stowarzyszenia.

TEMATY:

Strona formalno-prawna wypoczynku.

Dokumentacja.

Organizacja obozów - harmonogram działań.

Organizacja pracy na obozie.

Kierownik i instruktorzy - kwalifikacje, obowiązki, zadania.

Plan obozu i realizacja.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia.

Wyposażenie i sprzęt.

Dyscyplina na obozie.

Ogniska, wycieczki, podchody, atrakcje.

Formy pracy obozowej.

Uwielbienie i modlitwy obozowe.

UPRAWNIENIA:

uprawnia do pracy na obozach, biwakach i wyjazdach SK.

W trakcie można zaliczyć kurs kwalifikacyjny na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (warunki: ukończone 18 lat, średnie wykształcenie, predyspozycje do pracy wychowawczej, odpowiednie warunki zdrowotne potwierdzone zaświadczeniem lekarskim).

OPŁATY:

Cena: Uchwałą Komendy Głównej nr 3/IV/2019 z dnia 27.04.2019r. szkolenia kadry SK w 2019 r. są finansowane ze środków ROHiS. 

Jeżeli czujecie, że jednak chcecie dofinansować SK można złożyć darowiznę na cele statutowe.

W cenie: szkolenie, materiały, (dojazd i wyżywienie we własnym zakresie), nocleg – (u instruktorów SK 1, SK 7, SK 9 - należy zabrać swój śpiwór)

Dane do wpłat:

Stowarzyszenie Skauci Króla

ul. Starzyńskiego 25, 52-203 Wrocław,

Nr konta: 62 1750 0012 0000 0000 3270 0985

z dopiskiem: "KW + imię i nazwisko uczestnika".

ZGŁOSZENIA:

rejestracja znajduje się tutaj (dane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu)

rejestracja czynna do 20.01.2020r.

uczestnicy kursów dodatkowo dostarczają kserokopie: świadectw potwierdzających średnie wykształcenie (lub dyplom ukończenia szkoły wyższej), zaświadczenie lekarskie, rekomendację z miejsca pracy, wspólnoty, org. pozarządowej o predyspozycjach do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

wzór zaświadczenia lekarskiego do pobrania tutaj

EKWIPUNEK UCZESTNIKÓW DO ZABRANIA:

Biblia, notatnik i długopis, śpiwór, (uczestnikom korzystającym z noclegów), mundur SK (dla posiadających), inne rzeczy wg uznania i oczywiście dobry humor.

UWAGI:

obowiązuje obecność przez cały czas trwania szkolenia.