Kurs Wychowawców jest kierowany do wszystkich instruktorów, którzy chcą nie tylko uzyskać uprawnienia wychowawcy kolonijnego, ale przede wszystkim poznać jak pracować ze skautami w czasie obozów i na zbiórkach. Do kursu zachęcamy wszystkich, także z ważnymi uprawnieniami pedagogicznymi. Jest to niepowtarzalna okazja do wdrożenia się w metodę skautową w świetnym towarzystwie. Ukończenie kursu, jest wymogiem koniecznym do uczestnictwa w Kursie Komendantów i Oboźnych oraz do zakończenia próby na stopień Przewodnika/czki SK.

OPIS:

Czas trwania: 3 dni

Rodzaj szkolenia: stacjonarne

Dla kogo: dla osób chcących pracować jako wolontariusz na obozach SK.

Wiek: powyżej 18 lat

Komendant szkolenia: hm. Agnieszka Chwiłkowska

Miejsce kursu: Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Paulińska 14; 50-247 Wrocław

UWAGA ZMIANA TERMINU! 

Rozpoczęcie: 22 marca 2024 r. godz. 9.00 (Piątek)

Zakończenie: 24 marca 2024 r. godz. 15.00 (Niedziela)

Dojazd: we własnym zakresie.

Tel. kontaktowe w czasie trwania szkolenia:

Paweł Chwiłkowski: +48 666056448

Wykładowcami i trenerami są instruktorzy Skautów Króla od stopnia Przewodnika.

Szkolenie jest organizowane w ramach działalności statutowej stowarzyszenia oraz współfinansowane ze środków ROHiS

TEMATY:

Strona formalno-prawna wypoczynku.

Dokumentacja.

Organizacja obozów - harmonogram działań.

Organizacja pracy na obozie.

Kierownik i instruktorzy - kwalifikacje, obowiązki, zadania.

Plan obozu i realizacja.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia.

Wyposażenie i sprzęt.

Dyscyplina na obozie.

Ogniska, wycieczki, podchody, atrakcje.

Formy pracy obozowej.

Uwielbienie i modlitwy obozowe.

UPRAWNIENIA:

Ukończenie kursu uprawnia do pracy na obozach, biwakach i wyjazdach SK.

W trakcie można zaliczyć kurs kwalifikacyjny na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (warunki: ukończone 18 lat, średnie wykształcenie, predyspozycje do pracy wychowawczej, odpowiednie warunki zdrowotne potwierdzone zaświadczeniem lekarskim).

OPŁATY:

Cena: 150 zł (Składka zadaniowa KW imię i nazwisko uczestnika) Uchwałą Komendy Głównej nr 3/IV/2019 z dnia 27.04.2019 r. szkolenia kadry SK w 2019 r. są dofinansowane ze środków ROHiS. 

Jeżeli czujecie, że jednak chcecie dofinansować SK można złożyć darowiznę na cele statutowe. Standardowa cena Kursu to 250zł (nie zawiera ceny noclegów).

W cenie: szkolenie, materiały (dojazd i wyżywienie we własnym zakresie!), nocleg będzie zorganizowany - należy zabrać swój śpiwór oraz karimatę.

Dane do wpłat:

Stowarzyszenie Skauci Króla

ul. Starzyńskiego 25, 52-203 Wrocław,

Nr konta: 62 1750 0012 0000 0000 3270 0985

z dopiskiem: "Składka zadaniowa KW imię i nazwisko uczestnika".

ZGŁOSZENIA:

rejestracja znajduje się tutaj (dane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu)

rejestracja czynna do 10 marca 2024 r.

uczestnicy kursów dodatkowo dostarczają kserokopie:

1. świadectw potwierdzających średnie wykształcenie (lub dyplom ukończenia szkoły wyższej), 

2. zaświadczenie lekarskie,  Lub zaświadczenie o byciu czynnym nauczycielem.

3. rekomendację z miejsca pracy, wspólnoty, org. pozarządowej o predyspozycjach do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Lub zaświadczenie o byciu czynnym nauczycielem.

4. Zaświadczenia z KRK (aktualne). Lub zaświadczenie o byciu czynnym nauczycielem.

wzór zaświadczenia lekarskiego do pobrania tutaj

EKWIPUNEK UCZESTNIKÓW DO ZABRANIA:

Biblia, notatnik i długopis, śpiwór, (uczestnikom korzystającym z noclegów), mundur SK (dla posiadających), inne rzeczy wg uznania i oczywiście dobry humor.

UWAGI:

obowiązuje obecność przez cały czas trwania szkolenia.