Pragniemy, aby nasze dzieci były wychowywane w duchowości, w jakiej sami wzrastamy,
tak by mogły przejąć i prowadzić dalej wspólnoty, które tworzymy.

Dążymy do tego by wychować młode pokolenie liderów chrześcijańskich,

zanurzonych w miłości Boga.

Celem naszej służby jest: