Rada Skautów

  1. Przy Komendzie Głównej powołuje się Radę Skautów.
  2. Rada Skautów pełni rolę doradczą dla Komendy Głównej.
  3. Rada Skautów składa się ze skautów wyłonionych drogą głosowania z grona skautów posiadających stopień Wędrownika i będących w grupie wiekowej Wędrowników.
  4. Wybory delegatów odbywają się na początku roku szkolnego, do końca września, na zbiórce całego szczepu, zwołanej przez Komendanta Szczepu.
  5. Prawo głosu posiadają wszyscy skauci obecni na zbiórce oraz kadra szczepu z wyłączeniem Tropicieli.
  6. Każdy ze szczepów ma prawo wyboru 2 skautów ze swojego grona Wędrowników i delegowania ich do Rady Skautów.
  7. Rada Skautów spotyka się co najmniej raz do roku w czasie i miejscu zjazdu Komendy Głównej.