SZKOLENIE INSTRUKTORSKIE

Szkolenie internetowe, odbywane przez uczestnika indywidualne w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od zarejestrowania.

Przeznaczone jest dla wszystkich Instruktorów SK i dla osób chcących pracować jako wolontariusze w SK. Rekomendowane dla osób będących na próbie skauta w pierwszym roku formacji.

Aby rozpocząć szkolenie należy mieć ukończone 18 lat

Nadzór nad szkoleniem prowadzi Komendant Główny w łączności z Koordynatorem ds. szkolenia Instruktorów SK.

Szkolenie jest organizowane w ramach działalności statutowej stowarzyszenia.

 

Po pozytywnym zaliczeniu szkolenie uprawnia do rozpoczęcia Szkolenia Przewodnikowskiego oraz noszenia żółtego fragmentu tarczy rozwoju instruktorskiego z krzyżem.

OPŁATY:

50 zł. jako składka zadaniowa SI na SK 

Dane do wpłat:

Stowarzyszenie Skauci Króla ul. Starzyńskiego 25, 52-203 Wrocław,

Nr konta: 62 1750 0012 0000 0000 3270 0985

z dopiskiem: "składka zadaniowa SI + imię i nazwisko uczestnika".

ZGŁOSZENIA

INFORMACJE: szkolenie zaczyna się od przydzielenia kodu dostępu do 1 lekcji, którą należy pobrać i przestudiować, Kod dostępu zostaje przydzielony uczestnikom szkolenia po zarejestrowaniu i wpłaceniu darowizny, po zaliczeniu testu, automatycznie uruchamia się następna lekcja do pobrania, lekcje należy ukończyć w ciągu 3 miesięcy od dnia rejestracji, zaliczenie szkolenia następuje po wykonaniu praktycznego zadania końcowego (termin 6 miesięcy od ukończenia ostatniej lekcji), po zaliczeniu zadania końcowego kursant otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia wraz z naszywką.

WEJŚCIE DO KURSU

W 2020 z powodu pandemii wszyscy zarejestrowani instruktorzy SK, mogą skorzystać ze szkolenia bez wcześniejszej rejestracji!

Wejście do kursu dla osób zarejestrowanych, które dostały informację zwrotną o rozpoczęciu kursu znajduje się TUTAJ