PRAWO SKAUTÓW KRÓLA


 

Skaut Króla jest:

Duchowy – modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię.

Gotowy – słuchać, myśleć, mówić, działać.

Czysty – w sercu, w mowie, na ciele.

Uczciwy – nie kłamie, nie kradnie, można na nim polegać.

Dzielny – w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki, groźby.

Wierny – Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom, Ojczyźnie.

Uczynny – ofiarny, życzliwy, troskliwy.

Posłuszny – Bogu, rodzicom, liderom.