Tarcza:

„W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.” (Ef 6,16)

- symbolizuje wiarę.

Tło tarczy w kolorach:

  • niebieski (góra tarczy) – symbolizuje niebo,
  • zielony (dół tarczy) – symbolizuje ziemię.

Żyjemy równocześnie w dwóch rzeczywistościach: ziemskiej oraz w rzeczywistości Królestwa Bożego. Oznacza to, że jesteśmy już zbawieni ale jeszcze się to w pełni nie objawiło, ponieważ żyjemy na ziemi i podlegamy ograniczeniom wypływającym z tego faktu.

Kolory symbolizują też dziedziny, w jakim skauci się rozwijają:

  • kolor niebieski – duchowy,
  • zielony – skautowy.

Krzyż chwalebny – złoty z rozszerzającymi się ramionami:

„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego”

(J 3,14).

„Pod tym znakiem zwyciężysz – symbolizuje wywyższenie Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża i tego czego On na tym krzyżu i przez ten krzyż dokonał, wywyższenie Jego ofiary:”

 

czyli Jezus Chrystus w symbolu krzyża chwalebnego - jest królem nieba i ziemi:

„Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg moich” (Iz 66,1).

 

Promienie

Czerwone promienie - wychodzące ze środka krzyża – symbolizują 8 praw skauta zrodzone z krwi i ofiary Jezusa

Skaut Króla jest:

Duchowy – modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię.

Gotowy – słuchać, myśleć, mówić, działać.

Czysty – w sercu, w mowie, na ciele.

Uczciwy – nie kłamie, nie kradnie, można na nim polegać.

Dzielny – w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki, groźby.

Wierny – Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom, Ojczyźnie.

Uczynny – ofiarny, życzliwy, troskliwy.

Posłuszny – Bogu, rodzicom, liderom.

 

Lilijka

  • symbol czystości,
  • skautingu
  • igły kompasu wskazującej na 3 cele nadrzędne SK:

1. Przyprowadzanie młodych ludzi do Chrystusa.

2. Nauczanie ich trwania w bliskiej relacji z Nim.

3. Przygotowanie ich do służby dla Boga pod przywództwem Chrystusa.