Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

W związku z komunikatem Rządu RP odwołujemy zbiórki w SK od dnia 11.03.2020 do 29.03.2020 r.

Proszę rozkaz wdrożyć w szczepach.

Komendant Główny SK