Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

Zapraszam na  II ZJAZD Komendantów SK 2020, Rady Skautów połączone ze spotkaniami szkoleniowymi

Informacje na temat zjazdu:

  • Miejsce: Góra Św. Anny (najprawdopodobniej)
  • Zaczynamy: Piątek 10.01.2020 r. 19.00 – 20.00 / Przyjazd uczestników i rozlokowanie w pokojach.
  • Kończymy: Niedziela 12.01.2012 r. 15.00 – 16.00 / Modlitwa i błogosławieństwo, oficjalne zakończenie. 
  • Płatności: finansowane ze środków ROHiS.
  • Formularz zgłoszeniowy

Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i Komendy Głównej SK

Komendant Główny SK