Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!

Podczas rozstrzygania konkursu doszliśmy do wniosku, że chcemy docenić prace z dwóch szczepów

stąd:

I miejsce i kwotę 300 zł do wykorzystania w szczepie otrzymuje Szczep Nr 1 Przy Wspólnocie Dom Boży we Wrocławiu

II miejsce i kwotę 200 zł do wykorzystania w szczepie otrzymuje Szczep nr 11 przy Szkole Nowej Ewangelizacji pw św. Józefa w Tarnowie