Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

W 2018 r. na obozy letnie jedziemy ponownie do Białej. Planujemy zorganizować trzy tury obozowe.

  1. Obóz Wędrowników i Obieżyświatów obóz kwatermistrzowsko-pionierkowy w terminie 7.07 - 16.07.2018
  2. Obóz Odkrywcy - Wędrownicy (roczniki 2001-2011, starsze roczniki jako kadra pomocnicza), w terminie 16.07 - 25.07.2018
  3. Obóz Odkrywcy - Wędrownicy (roczniki 2001-2011, starsze roczniki jako kadra pomocnicza), w terminie 25.07 - 03.08.2018 

Uwaga: Wędrownicy rocznik 2000 i starsi jako kadra pomocnicza może uczestniczyć w całości z założeniem, że pierwszy tydzień jest nastawiony na zajęcia specjalnie dostosowane dla tej grupy wiekowej, na ich integrację i zabawę.

Dodatkowo postaramy ustalić rejonizację dla obozów 2 i 3. Związane to będzie z powołaniem w najbliższym czasie okręgów i komendantów okręgowych.

Zapraszamy i prosimy już planować czas dla dzieci oraz swoją służbę.  Zastrzegamy sobie jednak prawo do kosmetycznych korekt w podanych wstępnie terminach. Związane to jest z przygotowaniami i możliwościami bazy. W momencie spisania umowy z ośrodkiem potwierdzimy terminy ostatecznie.