RODO

Czuwaj

od 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, z których dowiedziecie się, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz jakie prawa z tego tytułu wynikają.

 

  1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem wykorzystującym Państwa dane, jest Stowarzyszenie Skauci Króla (w skrócie SK) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Starzyńskiego 25.

SK zajmuje się działalnością skautową (harcerską) - czyli pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą metodą skautową (harcerską).

 

  1. Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z działaniami statutowymi SK.

 

  1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji celów statutowych organizacji zgodnie z obowiązującym prawem. Przetwarzanie danych osobowych wspiera kontakt między SK a Państwem, w celach związanych z realizacją zadań statutowych SK. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. W przypadku udzielonej przez Państwo zgody, SK przetwarza dane również w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze strony www.skaucikrola.pl.

 

  1. Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Wymagamy podania danych, by móc współpracować z Państwem w zgodzie z przepisami prawa. Prowadzimy działalność wyłącznie dla członków SK, stąd jako organizacja członkowska potrzebujemy dane wszystkich członków SK. Dodatkowo jesteśmy zobligowani do pozyskiwania danych zgodnie z wytycznymi MEN w związku z wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

 

  1. Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.:

1) prawo dostępu;

2) prawo sprostowania danych - przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo usunięcia danych - gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

4) prawo ograniczenia przetwarzania danych - po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) prawo do przenoszenia danych - na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;

6) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;

7) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

  1. Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne - podmiotom wspierającym funkcjonowanie SK w wykonywaniu celów statutowych (firma hostingowa, biuro rachunkowe - wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji celów statutowych).

 

  1. Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez SK?

SK przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zadań, a także przez okres do 5 lat następujących po realizacji zadań, jeśli wynika to z obowiązków prawnych np. rozporządzeń MEN.

 

  1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

adres pocztowy: Komendant Główny SK ul. Starzyńskiego 25, 52-203 Wrocław .

 

Administrator Danych

Stowarzyszenie Skauci Króla

INFORMACJE SK

25.11.2017 r.
Cieszyn -Klasztor Ojców Franciszkanów ul Szersznika Godziny od 9- 16,30.

Kurs Podstawowy w Cieszynie (25.11.2017)

ZAPRASZAMY!


Szkolenie dla komendantów obozów i z musztry
W terminie 3-4. listopada 2017 r. odbędzie się specjalne szkolenie dodatkowe. Tematyką będzie musztra (regulamin, podstawowe pojęcia oraz prowadzenie musztry w szczepie) oraz przygotowanie obozu SK. Zapraszamy wszystkich chętnych instruktorów. W szczególności przyszłych komendantów obozów oraz tych, którzy czują potrzebę rozwoju w prowadzeniu musztry w szczepach. 
Miejsce szkolenia Niepokalanów
Czas trwania: 3.11.2017 r godz. 18.00 - 4.11.2017 godz. 20.00 

Zachęcam wszystkich w wieku 16-29 lat do wypełnienia tej ankiety. http://synod2018.pl/ 

Opublikowano regulaminy: Musztry, Stopni skautowych, Stopni instruktorskich, Mundurowy.


Ogłaszam zapisy na ZJAZD KONFERENCJA INSTRUKTORÓW SK 2018 połączony ze spotkaniem sprawozdawczym stowarzyszenia

Kochani kilka informacji na temat zjazdu:

Miejsce: Niepokalanów

Zaczynamy: Piątek 09.02.2018 r. 16.00 – 18.00 Przyjazd uczestników i rozlokowanie w pokojach.

Kończymy: Niedziela 11.02.2018 r. 15.00 – 16.00 - Modlitwa i błogosławieństwo, oficjalne zakończenie. 

Komendant Główny SK

Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i Komendy Głównej SK


Ogłaszam zjazd Komendantów Szczepów SK w tym P.O. Komendantów Szczepów SK w dniu 20 VIII 2017 r.  godz. 14.00 do 18.00 w Stanicy Ośrodka Harcerskiego Hufca Lubliniec w Kokotku

Celem spotkania będzie omówienie oraz rejonizacja obozów zimowych oraz letnich. Powołanie komendantów ww obozów oraz przedstawienie planów pracy w 2017/2018 r.

Zapraszam serdecznie.

Komendant Główny SK


ROZKAZ KM_GL 04/2017 z dnia 22.04.2017r. 

 W związku z dużą aktywnością Instruktorów Skautów Króla oraz Skautów Króla na portalach społecznościowych, w celu utrzymania dużej przejrzystości publikowanych komentarzy i innych form wypowiedzi.

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. wprowadzam zakaz wypowiadania się na różnego rodzaju forach i portalach internetowych Instruktorom SK, jak również Skautom Króla, którzy w swoich profilach występują w mundurze SK lub promują się znakami i symbolami SK: na tematy polityczne.

Zakazuję również wypowiedzi uwłaczających godności innych osób, nękania czy prześladowania.

Zachęcam natomiast do promocji wartości chrześcijańskich a szczególnie głoszenia Ewangelii Chrystusa naszego Króla.

Niech Bóg Wam błogosławi

 Z braterskim pozdrowieniem

 hm. Paweł Chwiłkowski

 Komendant Główny SK

 


Ruszyły zapisy na:

 

Trening Instruktorski (TI),

 Warsztaty i

 Trening Technik Skautowych (TTS) 

 

zachęcamy do rejestracji!

Komenda Główna SK

 


Zjazd Instruktorów SK 2017 NIEPOKALANÓW

LINK DO FILMIKU ZE ZJAZDU


Kochani kilka informacji na temat zjazdu:

Miejsce: Niepokalanów

Zaczynamy: Piątek 24.02.2017 r. 16.00 – 18.00 Przyjazd uczestników i rozlokowanie w pokojach.

Kończymy: Niedziela 26.02.2017 r. 14.00 – 15.00 - Modlitwa i błogosławieństwo, oficjalne zakończenie.


ZAPISY


Adres ośrodka:

http://niepokalanow.pl/klasztor/domy-rekolekcyjne/