Z-ca Komendanta Głównego
Stanowisko:
hm. Tomasz Gorol
Telefon:
+48 692362046