Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

Komenda Główna ustaliła terminy istotnych wydarzeń w planie pracy organizacji na rok skautowy 2022/2023.

  • 25 - 27 listopada 2022 - Kurs Wychowawców i Komendantów
  • 21 - 23 kwietnia 2023 - Kurs Wychowawców
  • 2 - 4 grudnia 2022 - spotkanie Komendy Głównej (termin może ulec zmianie)
  • 3 - 5 marca 2023 - spotkanie Komendy Głównej (termin może ulec zmianie)
  • 3 - 5 marca 2023 - Zjazd Instruktorski
  • 18 - 21 maja 2023 - Trening Wędrowny, Rowerowy lub Wodny
  • 2 - 3 czerwca 2023 - spotkanie Komendy Głównej (termin może ulec zmianie)
  • 12 - 15 sierpnia 2023 - Trening Instruktorski, TTS oraz Warsztaty.

Aktywności ROHiS

  • 22 października 2022 - Konferencja Harcerska
  • 4  listopada 2022 - Forum o Wychowaniu