Stowarzyszenie Skauci Króla w pracy z dziećmi i młodzieżą posługuje się metodami nawiązującymi do dorobku światowego skautnigu i polskiego ruchu harcerskiego. Nasza działalność opiera się na modelu zaszczepionego w Polsce harcerskiego systemu wychowania. Jego celem jest stworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju młodego człowieka w duchu miłości braterskiej, wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich. 

W pracy ze skautami ważne jest, by liderzy chrześcijańscy prowadzili dzieci i młodzież do Jezusa, poprzez własny przykład płynący z ich życia. Stąd każdy lider w SK zobowiązany jest, dbać o swój rozwój duchowy, intelektualny, fizyczny i społeczny, aby móc być wzorem dla skautów.

Każdy skaut pracuje nad swoim charakterem od najmłodszych lat. Początkowo kierowany jest przez przybocznego, prowadzącego zastęp w oparciu o system sprawności. Z wiekiem, zdobywając doświadczenie oraz będąc dojrzalszym, sam zaczyna wpływać na to, kim chce być i jakie elementy prób są dla niego ważne. Rozwija zainteresowania by stać się człowiekiem świadomym swojego powołania i miejsca na ziemi.Dlatego rozwój Skautów Króla odbywa się 
w czterech aspektach oddziaływań wychowawczych:

  1. duchowym,
  2. fizycznym,
  3. intelektualnym,
  4. społecznym.

Każdy z nich jest ważny dla rozwoju młodego charakteru. Żaden nie może być pominięty ani zaniedbany.