Z uprawnieniami Kierownika wypoczynku.

OPIS:

Czas trwania: 3 dni

Rodzaj szkolenia: stacjonarne

Dla kogo: dla Komendantów Szczepów oraz instruktorów SK powoływanych do służby na obozach SK na funkcję Komendanta lub Oboźnego . Warunkiem koniecznym uczestnictwa w kursie jest ukończenie Kursu Wychowawców w SK oraz praktyka na obozie SK.

Wiek: powyżej 21 lat

Komendant szkolenia: hm. Agnieszka Chwiłkowska

Miejsce kursu: Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Paulińska 14; 50-247 Wrocław

UWAGA ZMIANA TERMINU! 

Rozpoczęcie: 22 marca 2024 r. godz. 9.00 (Piątek)

Zakończenie: 24 marca 2024 r. godz. 15.00 (Niedziela)

 Zgłoszenia przyjmujemy do 10 marca 2024 r. Warunkiem prowadzenia kursu jest uczestnictwo co najmniej 5 osób.

Dojazd: we własnym zakresie.

Tel. kontaktowe w czasie trwania szkolenia:

Paweł Chwiłkowski: +48 666056448

Wykładowcami i trenerami są instruktorzy Skautów Króla od stopnia Przewodnika.

TEMATY:

Planowanie pracy wychowawczej.

Harmonogram przygotowania obozów.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

1) podział na grupy z uwzględnieniem zastępów, biegu patrolowego oraz olimpiady

2) wybór samorządu

3) rada kolonii – obozu

4) rozkład dnia

5) rada wychowawców.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:

1) zdrowia i higieny

2) przejazdu na miejsce wypoczynku

3) trwania wypoczynku

4) przeciwpożarowym

5) korzystania z obszarów wodnych

6) poruszania się po drogach

7) wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)

8) norm żywienia

9) zasad obsługi urządzeń elektrycznych

10) zasad postępowania w przypadku czynów karalnych  popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów

11) pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego.

Zajęcia praktyczne z prowadzenia spotkań kadry obozów.

Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)

Komputerowe wspomaganie procesem planowania.

Sytuacje konfliktowe na obozie, duszpasterstwo.


UPRAWNIENIA:

W trakcie można zaliczyć kurs kwalifikacyjny na kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (warunki: ukończone 18 lat, średnie wykształcenie, predyspozycje do pracy wychowawczej, odpowiednie warunki zdrowotne potwierdzone zaświadczeniem lekarskim oraz zaświadczenie o niekaralności).

Uprawnia do pracy na obozach, biwakach i wyjazdach SK pełniąc funkcje Komendanta lub Oboźnego. 

OPŁATY:

Cena: 150 zł (Składka zadaniowa KW imię i nazwisko uczestnika) Uchwałą Komendy Głównej nr 3/IV/2019 z dnia 27.04.2019 r. szkolenia kadry SK w 2019 r. są dofinansowane ze środków ROHiS. 

Jeżeli czujecie, że jednak chcecie dofinansować SK można złożyć darowiznę na cele statutowe. Standardowa cena Kursu to 250zł (nie zawiera ceny noclegów).

W cenie: szkolenie, materiały,

Dojazd i wyżywienie we własnym zakresie(!)

Nocleg zapewniony przez organizatorów - należy zabrać swój śpiwór oraz karimatę (można też przywieźć poduszeczkę...).

Dane do wpłat:

Stowarzyszenie Skauci Króla

ul. Starzyńskiego 25, 52-203 Wrocław,

Nr konta: 62 1750 0012 0000 0000 3270 0985

z dopiskiem: "Składka zadaniowa KKiO + imię i nazwisko uczestnika".

Wpłaty można dokonać również na miejscu.

ZGŁOSZENIA:

rejestracja znajduje się tutaj (dane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu)

rejestracja czynna do 10 marca 2024 r.

uczestnicy kursów dodatkowo dostarczają kserokopie: świadectw potwierdzających średnie wykształcenie (lub dyplom ukończenia szkoły wyższej), zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o 3 letnim doświadczeniu w pracy z dziećmi z miejsca pracy, wspólnoty, org. pozarządowej.

wzór zaświadczenia lekarskiego do pobrania tutaj

EKWIPUNEK UCZESTNIKÓW DO ZABRANIA:

Biblia, laptop, notatnik i długopis, śpiwór, karimata (uczestnikom korzystającym z noclegów), mundur SK, inne rzeczy wg uznania i oczywiście dobry humor.

UWAGI:

obowiązuje obecność przez cały czas trwania szkolenia.