O NAS

Nazwa stowarzyszenia: SKAUCI KRÓLA, wprost odwołuje się do Jezusa Chrystusa, który jest naszym jedynym Królem i Panem. Sama nazwa ma prowokować pytanie: -Kto jest twoim Królem? Skaut z dumą może odpowiedzieć: -Moim Królem jest Jezus Chrystus!

Jesteśmy grupą świeckich katolików, którzy od wielu lat należą do Wspólnot Katolickich. Tworzymy Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Skauci Króla zarejestrowane w 2015 roku przy Archidiecezji Wrocławskiej. Działania nasze kierujemy do wspólnot katolickich w Polsce i na świecie.

Od 2016r. jesteśmy zarejestrowani jako Stowarzyszenie Skauci Króla w KRS.

Wszyscy nosimy w sercu troskę o chrześcijańskie wychowanie dzieci, ich wzrost duchowy, fizyczny, intelektualny i społeczny. Przez wiele lat w naszych wspólnotach szukaliśmy metody pracy z dziećmi, która byłaby atrakcyjna dla nich a zarazem pozwoliłaby nam, przekazać dzieciom duchowość wspólnot, w których sami jesteśmy i wzrastamy.

Kilka lat temu trafiliśmy na osoby z chrześcijańskiej organizacji skautowej Royal Rangers. Zaczęliśmy przyglądać się ich pracy i na bazie tej metody pracujemy z dziećmi od 2011 roku. Pozwala nam to uczyć nasze dzieci wzrastania w bliskiej relacji z Jezusem, czytania Biblii oraz ewangelizacji.