Wszystko więc, 
co byście chcieli, 
żeby wam ludzie czynili,
i wy im czyńcie Mt 7, 12

(Biblia Tysiąclecia wyd. V)