Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

Czuwaj. Wszystko w ostatnim czasie dzieje się dynamicznie.

Pierwsze miejsce Zjazdu Załęcze zaadoptowane dla uchodźców. Drugie miejsce (notabene bardzo piękne) dla wielu było niedostępne ze względu na odległość. Stąd wychodząc Wam naprzeciw jeszcze raz pochyliliśmy się nad lokalizacją miejsca Zjazdu SK 2022. Udało się. Skontaktowaliśmy się z ośrodkiem, w którym byliśmy dwa lata temu – Burzenin Sportowa Osada.

Znajduje się w mirę w centrum Polski, dla wschodniej Polski bliżej niż Załęcze. Warunki do zaakceptowania. Zarezerwowane mamy ok. 100 miejsc, ośrodek może przyjąć ok, 300 osób. Do tego zarezerwowaliśmy 3 sale w tym 1 dużą konferencyjną oraz dwie mniejsze. Zapraszam Was serdecznie do przyjazdu na Zjazd i mam nadzieję, że będziemy mogli w pokoju i z radością przeżyć ten czas!

hm. Paweł Chwiłkowski

Jest to szczególny czas, kiedy możemy wymieniać się doświadczeniami, tym co ostatnio działo się naszych szczepach. Będą rozmowy, czas uwielbienia oraz planowanie wspólnych działań. 

Odbędzie się również spotkanie Rady Skautów – zarówno starej, jak i nowo wybranej. Zaplanowane jest Walne Zebranie Członków SK połączone ze sprawozdaniem finansowym.

Ważnym wydarzeniem będzie również II Kapituła Harcmistrzowska.

Ogłaszamy wybory do Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej – kandydatury należy zgłaszać do Komendanta Głównego.

Miejsce: Sportowa Osada Burzenin. Sportowa Osada – Ośrodek Wypoczynkowy Sportowa Osada
Zaczynamy: 01.04.2022 (piątek) 16.00 – 18.00/ przyjazd uczestników i rozlokowanie w pokojach.
Kończymy: 03.04.2022 (niedziela) 15.00 – 16.00 /modlitwa i błogosławieństwo, oficjalne zakończenie.
Płatność: zgodnie z emailem do komendantów.
Zgłoszenia: Kliknij tutaj

WAŻNE: Każdy komendant przywozi ze sobą rollup o swoim szczepie.