Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

Dołącz do Forum o Wychowaniu!

Forum o wychowaniu

Zapraszamy na Forum o Wychowaniu, którego celem jest kontynuowanie dialogu społecznego o kierunkach wychowania trzeciej dekadzie XXI wieku, umożliwiając wielu środowiskom naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym wymianę myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży.

W 2019 roku organizacje harcerskie i skautowe organizując pierwsze ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”, rozpoczęły debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży, by stworzyć Płaszczyznę do publicznej dyskusji, w której biorą udział przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy.

Dziś już po raz piąty zapraszamy na „Forum o wychowaniu”, by kontynuować dialog społeczny o kierunkach wychowania trzeciej dekadzie XXI wieku, umożliwiając wielu środowiskom naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym wymianę myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży. Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest pochylenie się nad wychowankami – ich problemami i otoczeniem.

Szczegółowe informacje o konferencji i zgłoszenia na stronie poświęconej Forum o wychowaniu.

Czytaj więcej

Czuwaj. Wszystko w ostatnim czasie dzieje się dynamicznie.

Pierwsze miejsce Zjazdu Załęcze zaadoptowane dla uchodźców. Drugie miejsce (notabene bardzo piękne) dla wielu było niedostępne ze względu na odległość. Stąd wychodząc Wam naprzeciw jeszcze raz pochyliliśmy się nad lokalizacją miejsca Zjazdu SK 2022. Udało się. Skontaktowaliśmy się z ośrodkiem, w którym byliśmy dwa lata temu – Burzenin Sportowa Osada.

Znajduje się w mirę w centrum Polski, dla wschodniej Polski bliżej niż Załęcze. Warunki do zaakceptowania. Zarezerwowane mamy ok. 100 miejsc, ośrodek może przyjąć ok, 300 osób. Do tego zarezerwowaliśmy 3 sale w tym 1 dużą konferencyjną oraz dwie mniejsze. Zapraszam Was serdecznie do przyjazdu na Zjazd i mam nadzieję, że będziemy mogli w pokoju i z radością przeżyć ten czas!

hm. Paweł Chwiłkowski

Jest to szczególny czas, kiedy możemy wymieniać się doświadczeniami, tym co ostatnio działo się naszych szczepach. Będą rozmowy, czas uwielbienia oraz planowanie wspólnych działań. 

Odbędzie się również spotkanie Rady Skautów – zarówno starej, jak i nowo wybranej. Zaplanowane jest Walne Zebranie Członków SK połączone ze sprawozdaniem finansowym.

Ważnym wydarzeniem będzie również II Kapituła Harcmistrzowska.

Ogłaszamy wybory do Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej – kandydatury należy zgłaszać do Komendanta Głównego.

Miejsce: Sportowa Osada Burzenin. Sportowa Osada – Ośrodek Wypoczynkowy Sportowa Osada
Zaczynamy: 01.04.2022 (piątek) 16.00 – 18.00/ przyjazd uczestników i rozlokowanie w pokojach.
Kończymy: 03.04.2022 (niedziela) 15.00 – 16.00 /modlitwa i błogosławieństwo, oficjalne zakończenie.
Płatność: zgodnie z emailem do komendantów.
Zgłoszenia: Kliknij tutaj

WAŻNE: Każdy komendant przywozi ze sobą rollup o swoim szczepie.