Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

Zapraszam na ZJAZD INSTRUKTORSKI SK 2020 połączony ze spotkaniem sprawozdawczym stowarzyszenia oraz spotkaniami szkoleniowymi

Informacje na temat zjazdu:

  • Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy „SPORTOWA OSADA” Sp. z o.o. ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin, www.sportowaosada.pl
  • Zaczynamy: Piątek 06.03.2020 r. 16.00 – 18.00 / Przyjazd uczestników i rozlokowanie w pokojach.
  • Kończymy: Niedziela 08.03.2020 r. 15.00 – 16.00 / Modlitwa i błogosławieństwo, oficjalne zakończenie. 
  • Płatności: zgodnie z email do komendantów.
  • Formularz zgłoszeniowy

Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i Komendy Głównej SK

Komendant Główny SK