Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

Dołącz do Forum o Wychowaniu!

Forum o wychowaniu

Zapraszamy na Forum o Wychowaniu, którego celem jest kontynuowanie dialogu społecznego o kierunkach wychowania trzeciej dekadzie XXI wieku, umożliwiając wielu środowiskom naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym wymianę myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży.

W 2019 roku organizacje harcerskie i skautowe organizując pierwsze ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”, rozpoczęły debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży, by stworzyć Płaszczyznę do publicznej dyskusji, w której biorą udział przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy.

Dziś już po raz piąty zapraszamy na „Forum o wychowaniu”, by kontynuować dialog społeczny o kierunkach wychowania trzeciej dekadzie XXI wieku, umożliwiając wielu środowiskom naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym wymianę myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży. Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest pochylenie się nad wychowankami – ich problemami i otoczeniem.

Szczegółowe informacje o konferencji i zgłoszenia na stronie poświęconej Forum o wychowaniu.

Czytaj więcej

Ogłaszam ekspresowy konkurs na Rollup z tematyką jak poniżej:

  1. Prawo i przyrzeczenie
  2. Złota zasada w praktyce
  3. Jak działamy. Co robimy. Kim jesteśmy.
  4. SK We wspólnocie.
  5. Ciekawostki o SK.

Dodatkowo:

  1. Mundur
  2. Musztra zasady

Zasada jedna linia graficzna.

Wymiary: 1000x2000

Nagroda: 500 zł do zagospodarowania w szczepie. (możemy negocjować…)

Termin zakończenia konkursu: 20 października 2019 r.

Kto może wziąć udział w konkursie: Szczepy SK (członkowie SK) 

Komendant Główny SK

hm. Paweł Chwiłkowski