Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

Dołącz do Forum o Wychowaniu!

Forum o wychowaniu

Zapraszamy na Forum o Wychowaniu, którego celem jest kontynuowanie dialogu społecznego o kierunkach wychowania trzeciej dekadzie XXI wieku, umożliwiając wielu środowiskom naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym wymianę myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży.

W 2019 roku organizacje harcerskie i skautowe organizując pierwsze ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”, rozpoczęły debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży, by stworzyć Płaszczyznę do publicznej dyskusji, w której biorą udział przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy.

Dziś już po raz piąty zapraszamy na „Forum o wychowaniu”, by kontynuować dialog społeczny o kierunkach wychowania trzeciej dekadzie XXI wieku, umożliwiając wielu środowiskom naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym wymianę myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży. Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest pochylenie się nad wychowankami – ich problemami i otoczeniem.

Szczegółowe informacje o konferencji i zgłoszenia na stronie poświęconej Forum o wychowaniu.

Czytaj więcej

W 2018 r. na obozy letnie jedziemy ponownie do Białej. Planujemy zorganizować trzy tury obozowe.

  1. Obóz Wędrowników i Obieżyświatów obóz kwatermistrzowsko-pionierkowy w terminie 7.07 - 16.07.2018
  2. Obóz Odkrywcy - Wędrownicy (roczniki 2001-2011, starsze roczniki jako kadra pomocnicza), w terminie 16.07 - 25.07.2018
  3. Obóz Odkrywcy - Wędrownicy (roczniki 2001-2011, starsze roczniki jako kadra pomocnicza), w terminie 25.07 - 03.08.2018 

Uwaga: Wędrownicy rocznik 2000 i starsi jako kadra pomocnicza może uczestniczyć w całości z założeniem, że pierwszy tydzień jest nastawiony na zajęcia specjalnie dostosowane dla tej grupy wiekowej, na ich integrację i zabawę.

Dodatkowo postaramy ustalić rejonizację dla obozów 2 i 3. Związane to będzie z powołaniem w najbliższym czasie okręgów i komendantów okręgowych.

Zapraszamy i prosimy już planować czas dla dzieci oraz swoją służbę.  Zastrzegamy sobie jednak prawo do kosmetycznych korekt w podanych wstępnie terminach. Związane to jest z przygotowaniami i możliwościami bazy. W momencie spisania umowy z ośrodkiem potwierdzimy terminy ostatecznie.