Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

Dołącz do Forum o Wychowaniu!

Forum o wychowaniu

Zapraszamy na Forum o Wychowaniu, którego celem jest kontynuowanie dialogu społecznego o kierunkach wychowania trzeciej dekadzie XXI wieku, umożliwiając wielu środowiskom naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym wymianę myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży.

W 2019 roku organizacje harcerskie i skautowe organizując pierwsze ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”, rozpoczęły debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży, by stworzyć Płaszczyznę do publicznej dyskusji, w której biorą udział przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy.

Dziś już po raz piąty zapraszamy na „Forum o wychowaniu”, by kontynuować dialog społeczny o kierunkach wychowania trzeciej dekadzie XXI wieku, umożliwiając wielu środowiskom naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym wymianę myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży. Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest pochylenie się nad wychowankami – ich problemami i otoczeniem.

Szczegółowe informacje o konferencji i zgłoszenia na stronie poświęconej Forum o wychowaniu.

Czytaj więcej

Ogłaszam zapisy na zjazd KONFERENCJA INSTRUKTORÓW SK 2018 połączony ze spotkaniem sprawozdawczym stowarzyszenia.

Kochani kilka informacji na temat zjazdu:

  • Miejsce: Niepokalanów
  • Zaczynamy: Piątek 09.02.2018 r. 16.00 – 18.00  / Przyjazd uczestników i rozlokowanie w pokojach.
  • Kończymy: Niedziela 11.02.2018 r. 15.00 – 16.00 / Modlitwa i błogosławieństwo, oficjalne zakończenie. 

Komendant Główny SK

Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i Komendy Głównej SK