Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

W związku z usprawnieniem pracy Komendy Głównej oraz całego Stowarzyszenia SK, na Zjeździe instruktorów SK w Niepokalanowie zostały powołane okręgi oraz Komendanci Okręgowi.

Drodzy instruktorzy SK. Serdecznie zapraszamy na kolejną, rozszerzoną edycję warsztatów z musztry.

W 2018 r. na obozy letnie jedziemy ponownie do Białej. Planujemy zorganizować trzy tury obozowe.

Ogłaszam zapisy na zjazd KONFERENCJA INSTRUKTORÓW SK 2018 połączony ze spotkaniem sprawozdawczym stowarzyszenia.

ZAPRASZAMY!

W terminie 3-4 listopada 2017 r. odbędzie się specjalne szkolenie dodatkowe. Tematyką będzie musztra (regulamin, podstawowe pojęcia oraz prowadzenie musztry w szczepie) oraz przygotowanie obozu SK. Zapraszamy wszystkich chętnych instruktorów. W szczególności przyszłych komendantów obozów oraz tych, którzy czują potrzebę rozwoju w prowadzeniu musztry w szczepach.