Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

RODO

Czuwaj

od 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, z których dowiedziecie się, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz jakie prawa z tego tytułu wynikają.

 

  1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem wykorzystującym Państwa dane, jest Stowarzyszenie Skauci Króla (w skrócie SK) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Starzyńskiego 25.

SK zajmuje się działalnością skautową (harcerską) - czyli pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą metodą skautową (harcerską).

 

  1. Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z działaniami statutowymi SK.

 

  1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji celów statutowych organizacji zgodnie z obowiązującym prawem. Przetwarzanie danych osobowych wspiera kontakt między SK a Państwem, w celach związanych z realizacją zadań statutowych SK. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. W przypadku udzielonej przez Państwo zgody, SK przetwarza dane również w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze strony www.skaucikrola.pl.

 

  1. Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Wymagamy podania danych, by móc współpracować z Państwem w zgodzie z przepisami prawa. Prowadzimy działalność wyłącznie dla członków SK, stąd jako organizacja członkowska potrzebujemy dane wszystkich członków SK. Dodatkowo jesteśmy zobligowani do pozyskiwania danych zgodnie z wytycznymi MEN w związku z wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

 

  1. Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.:

1) prawo dostępu;

2) prawo sprostowania danych - przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo usunięcia danych - gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

4) prawo ograniczenia przetwarzania danych - po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) prawo do przenoszenia danych - na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;

6) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;

7) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

  1. Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne - podmiotom wspierającym funkcjonowanie SK w wykonywaniu celów statutowych (firma hostingowa, biuro rachunkowe - wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji celów statutowych).

 

  1. Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez SK?

SK przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zadań, a także przez okres do 5 lat następujących po realizacji zadań, jeśli wynika to z obowiązków prawnych np. rozporządzeń MEN.

 

  1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

adres pocztowy: Komendant Główny SK ul. Starzyńskiego 25, 52-203 Wrocław .

 

Administrator Danych

Stowarzyszenie Skauci Króla