Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

W dniu 15 grudnia 2021 r. w Pałacu prezydenckim organizacje Harcerskie i Skautowe przekazały Światełko Betlejemskie Prezydentowi Polski panu Andrzejowi Dudzie.

W uroczystości brał udział Komendant Główny SK hm. Paweł Chwiłkowski.

Pan prezydent z żoną przekazali życzenia świąteczne dla wszystkich członków organizacji Harcerskich i Skautowych.

Link do artykułu.

Dnia 16 października nastąpi otwarcie szczepu w Łomży. Spotkanie SK rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 15.00 w Katedrze.

Jest to szczególny czas, kiedy możemy wymieniać się doświadczeniami, tym co ostatnio działo się naszych szczepach. Będą rozmowy, czas uwielbienia oraz planowanie wspólnych działań.

Czuwaj

Zapraszamy do zapisów na Kurs Wychowawców oraz Kurs Komendantów i Oboźnych. Oba kursy odbędą się w terminie 5-7 marca 2021r. we Wrocławiu. Więcej informacji w zakładce: szkolenia/instruktorskie/kursy.

 Może być zdjęciem przedstawiającym na świeżym powietrzu i tekst „Serdecznie zapraszamy na KURS KIEROWNIKÓW I WYCHO WAWCÓW WYPOCZYNKU 05-07.03.2021 Wrocław WiÄ™cej informacji na stronie skaucikrola.pl”

W związku z panującą pandemią, obowiązującymi obostrzeniami i planowanymi ograniczeniami Skauci Króla w ramach swojej działalności nie będą organizować okręgowych obozów zimowych w czasie bezpośrednio po świętach Bożego Narodzenia i w trakcie ferii zimowych. W tym czasie nie będą również przeprowadzane szkolenia i warsztaty dla kadry. Zachęcamy komendantów szczepów do przygotowywania w zamian zbiórek on-line lub jeśli zasady ustalone przez Rząd pozwolą zbiórek w terenie i jednodniowych akcji.