Drodzy instruktorzy SK. Serdecznie zapraszamy na kolejną, rozszerzoną edycję warsztatów z musztry. Już na początku lutego odbędzie się Warsztat Obrzędowość i Musztra. Tematyką będzie musztra (regulamin, podstawowe pojęcia oraz prowadzenie musztry w szczepie) oraz elementy obrzędowości skautowej wymagające zastosowania komend i zdyscyplinowanego ich poprowadzenia (obrzędowe rozpoczęcie i zakończenie zbiórki, elementy ogniska obrzędowego i obrzędowego-uroczystego). Zapraszamy wszystkich chętnych instruktorów. W szczególności p.o. komendantów szczepów oraz tych, którzy czują potrzebę rozwoju w prowadzeniu musztry w szczepach i poznania obrzędowości obozowej i szczepowej. 

Termin: 2-4.02.2018 r.

Miejsce: Gliwice (szczegóły o adresie, pod którym będą prowadzone warsztaty podamy wkrótce).

Koszt: 

- bez noclegu: 50 zł + koszty posiłku (podamy je już wkrótce)

- z noclegiem: 50 zł + koszty posiłku i koszty noclegu (podamy je już wkrótce)

Instruktorzy bez opłaconej składki członkowskiej - opłata + 50 zł!

Zgłoszenia tu

ZAPRASZAMY!