Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

Dnia 16 października nastąpi otwarcie szczepu w Łomży. Spotkanie SK rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 15.00 w Katedrze.