Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

Jest to szczególny czas, kiedy możemy wymieniać się doświadczeniami, tym co ostatnio działo się naszych szczepach. Będą rozmowy, czas uwielbienia oraz planowanie wspólnych działań.

Odbędzie się również spotkanie Rady Skautów – zarówno starej, jak i nowo wybranej. Zaplanowane jest Walne Zebranie Członków SK połączone ze sprawozdaniem finansowym.

Ogłaszamy wybory do Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej – kandydatury należy zgłaszać do Komendanta Głównego.

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Nadwarciański Gród” Załęcze Wielkie.
Zaczynamy: 01.10.2021 (piątek) 16.00 – 18.00/ przyjazd uczestników i rozlokowanie w pokojach.
Kończymy: 03.10.2021 (niedziela) 15.00 – 16.00 /modlitwa i błogosławieństwo, oficjalne zakończenie.
Płatność: zgodnie z emailem do komendantów.
Zgłoszenia: https://forms.gle/SEkhDC46GQ1G21zK7

WAŻNE: Każdy komendant przywozi ze sobą rollup o swoim szczepie.