Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

Ogłaszam konkurs na: zaproszenie, plakat, naszywkę na 1 Zlot SK WLAS (Wspólna Letnia Akcja Skautowa). Termin składania prac 31.01.2020 r.

Nagroda: 300 zł do zagospodarowania w szczepie, zastępie. (możemy negocjować…)

Udział mogą brać wszyscy skauci i instruktorzy z naszych szczepów (łącznie ze szczepami na próbie).

Komendant Główny SK

hm. Paweł Chwiłkowski