Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

Udostępniliśmy do zapisów Warsztaty Papier Tkanina