Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

Ustanawiam wtorek, dniem modlitwy instruktorów za Skautów Króla. 

Komendant Główny SK