Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

Drodzy instruktorzy SK. Serdecznie zapraszamy na kolejną, rozszerzoną edycję warsztatów z musztry.

Wszystkie informacje znajdziecie tu

ZAPRASZAMY!